SNAPLING ACTIVATY

גלישת צוקים מרהיבים עם מדריכים מנוסים שילוו את הקבוצה לאורך המסלול וינחו אותם כיצד להתנהג בשטח עם אמצעי הגלישה במפלים ומדרונות..

ההנאה צרופה  ועוזרת בהתגברות על פחדים והתמודדות אישיות.

יחד עם המדריך תוכלו לעבור כל מכשול ולהרגיש סיפוק אדיר.

הגלישה מתקיימת בכל מיני מצוקים ברחבי הארץ , תלוי בדרישות הקבוצה והתאמת רמות קושי .